Laatst gewijzigd: 20 mei 2020

Deze website wordt beheerd door Usual Suspects. Usual Suspects (ook aangeduid als “wij” en “ons”) kan persoonlijke gegevens over jou verzamelen wanneer je met ons communiceert. Als bedrijf zijn we toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy van alle personen met wie we communiceren. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonlijke informatie en de rechten die je hebt met betrekking tot die informatie verzamelen en gebruiken. Usual Suspects is de gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die jij ons verstrekt, ook met betrekking tot deze website (www.usualsuspects.nl).

Deze privacykennisgeving verklaart het volgende:

 • Informatie die we mogelijk verzamelen
 • Hoe we deze informatie gebruiken
 • Hoelang we jouw gegevens bewaren
 • Hoe we jouw informatie beveiligen
 • Gegevensuitwisseling en openbaarmaking
 • Internationale en groepsbedrijfstransfers
 • Jouw rechten
 • Onze verantwoordelijkheid voor website-links
 • Updates
 • Hoe je contact met ons kunt opnemen

In het gedeelte aanvullende informatie van deze privacyverklaring leggen we uit wat wordt bedoeld met “persoonlijke gegevens” en andere termen die in deze kennisgeving worden gebruikt.

INFORMATIE DIE WE MOGELIJK VERZAMELEN
Technische informatie
Wij verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt en de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze site. Dit omvat het verzamelen van unieke ID’s voor mobiele apparaten of de online-id van het internetprotocol (IP), dit zijn nummers die een specifieke computer of een ander netwerkapparaat op het internet uniek kunnen identificeren. Deze informatie is gekoppeld aan een cookie-ID die we ontvangen en verwerken. Je kunt meer informatie vinden over ons gebruik van cookies in onze afzonderlijke mededeling over cookies (beschikbaar hier).

Contactgegevens
We verzamelen ook persoonlijke gegevens over jou als je gebruik maakt van een van de interactieve functies op onze website. Wanneer je bijvoorbeeld een formulier voor het vastleggen van gegevens op onze website invult, zich abonneert op onze nieuwsbrieven of wanneer je reageert op een blog op onze website. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, omvatten jouw naam, adres, functie en locatie.

Marketing en communicatie gegevens
Wij verzamelen informatie over jouw voorkeur bij het ontvangen van marketinginformatie van ons.

Kinderen
We proberen niet actief informatie te verzamelen over kinderen van 16 jaar of jonger. Als je je zorgen maakt over de privacy van jouw kind met betrekking tot onze diensten, of als je denkt dat jouw kind gedeelde persoonlijke gegevens via deze website heeft, neem dan contact met ons op via dpo@usualsuspects.nl. We zullen dergelijke informatie verwijderen uit onze archieven met een redelijke termijn.

Hoe we deze informatie gebruiken
Behalve waar vereist door de wet, gebruiken we alleen de persoonlijke gegevens die je verstrekt voor de volgende doeleinden:

 • Om de specifieke informatie of diensten te leveren waarom je hebt gevraagd;
 • Om het downloaden van onze inhoud mogelijk te maken;
 • Stuur je nieuwsbrieven en informatie met betrekking tot onze diensten;
 • En reageren op jouw verzoeken en feedback.

Op grond van de gegevensbeschermingswetgeving moeten wij je adviseren over de rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De verwerking van jouw persoonlijke gegevens is voor het grootste deel gebaseerd op a) onze legitieme belangen met betrekking tot ons die je de door jou gevraagde diensten verlenen, of b) jouw toestemming, op verzoek.

In de onderstaande tabel geven we meer informatie over de doeleinden waarvoor we jouw persoonlijke gegevens gebruiken en de wettelijke basis waarop we vertrouwen voor het gebruik ervan. Houd er rekening mee dat we jouw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettelijke basis kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij jouw gegevens gebruiken.

Doel/Activiteit Type persoonlijke gegevens dat kan worden verwerkt Legale basis voor verwerking, inclusief de basis van legitiem belang
Om je informatie over onze diensten te sturen:
Om jou informatie te sturen die je hebt aangevraagd, bijvoorbeeld rapporten, blogs of nieuwsbrieven in overeenstemming met jouw opgegeven voorkeuren
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Bedrijf
Locatie
Waar je ons om informatie hebt gevraagd, zoals rapporten, blogs of nieuwsbrieven, sturen wij dergelijke berichten op basis van jouw toestemming.
Je kunt ons vragen om dergelijke communicatie op elk gewenst moment te stoppen door op de uitschrijflink onder aan het bericht te klikken.
Om relevante inhoud aan jou te leveren en de effectiviteit van de inhoud te meten of te begrijpen die we voor jou gebruiken. Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Technische
Marketingcommunicatie
oodzakelijk voor onze legitieme interesse (om te bestuderen hoe klanten onze service gebruiken) en om onze inhoud te gebruiken. Om onze services te ontwikkelen, om onze business te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren.
Om te reageren op vragen of feedback die je ons toestuurt
Om je op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in onze algemene voorwaarden/ander beleid
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Bedrijf
Locatie
Het is in ons legitieme belang om te reageren op de communicatie die je naar ons verzendt, je op de hoogte te stellen van relevante informatie met betrekking tot de diensten die wij leveren en jouw informatie te gebruiken om onze activiteiten te verbeteren.
Informatie delen binnen Usual Suspects. Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Bedrijf
Locatie
Als Usual Suspects, die opereert als een wereldwijd opererend mediabedrijf, is het onze legitieme zakelijke interesse om jouw gegevens te delen binnen Usual Suspects om ons bedrijf effectief te beheren en onze producten en services te leveren.
Informatie delen met andere derden, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstantie Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Bedrijf
Locatie
Technische
We delen jouw gegevens als noodzakelijk voor de naleving van enige wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of om aan onze legitieme zakelijke belangen te voldoen.

HOE LANG HOUDEN WIJ JOUW INFORMATIE BIJ
Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de betreffende service, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Na deze periode worden jouw persoonlijke gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd zodat deze voor analytische doeleinden kunnen worden gebruikt. Je kunt meer informatie aanvragen via de contactgegevens in deze privacykennisgeving.

HOE WIJ JOUW INFORMATIE BEVEILIGEN
We handhaven passende organisatorische en technologische veiligheidsmaatregelen om ons te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, toegang tot of onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging van persoonlijke gegevens. We willen ook dat onze serviceproviders hetzelfde doen.

GEGEVENSUITWISSELING EN OPENBAARMAKING
Informatie die wordt gedeeld met onze externe serviceproviders
We gebruiken een aantal externe partijen om namens ons zakelijke functies uit te voeren, zoals het versturen van onze nieuwsbrieven en het hosten van onze online diensten. We zullen alleen de informatie bekend maken die nodig is om deze derde partijen in staat te stellen hun diensten te verlenen. Onze dienstverleners zijn gecontracteerd om te voldoen aan onze instructies en we vereisen dat ze jouw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor hun eigen zakelijke doeleinden.

Informatie gedeeld met andere partijen
Waar dit wettelijk vereist of toegestaan is, kunnen persoonlijke gegevens aan anderen worden verstrekt, zoals regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties, bijvoorbeeld in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding, of op verzoek van een wetshandhavingsinstantie, of waar wij het geloven is noodzakelijk om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, en zoals wettelijk vereist.

INTERNATIONALE EN GROEPSMAATSCHAPPIJ TRANSFERS
Wij kunnen van tijd tot tijd jouw persoonlijke gegevens bekendmaken binnen onze groep van bedrijven. Toegang zal altijd worden beheerd op basis van need-to-know en alleen worden verstrekt wanneer dit nodig is om je gevraagde services te bieden of om ons in staat te stellen de noodzakelijke of legitieme functies uit te voeren. Sommige van onze groepsmaatschappijen bevinden zich buiten de Europese Unie, maar we zorgen altijd voor de beveiliging van dergelijke openbaarmakingen en overdrachten in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

We zullen jouw persoonlijke gegevens alleen buiten de EU overdragen, waar we tevreden zijn over de beschikbare adequate beschermingsniveaus om de integriteit en veiligheid te beschermen van alle informatie die wordt verwerkt en de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving nageleefd wordt. Deze maatregelen kunnen het gebruik van standaardcontractuele/gegevensbeschermingsclausules omvatten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en waar overdrachten plaatsvinden naar de Verenigde Staten van Amerika, het EU-VS-privacyschild, het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild of jouw toestemming. Wanneer we persoonlijke gegevens overdragen tussen onze groepsmaatschappijen, hebben we deze overdrachten gedekt door standaardcontractbepalingen in te voeren die zijn aangenomen door de Europese Commissie.

Je kunt meer informatie vragen over de maatregelen die voor dergelijke overdrachten worden gebruikt via de contactgegevens in deze privacykennisgeving.

JOUW RECHTEN

 • Bezwaar tegen onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op legitieme belangen (of die van een derde partij) en je wilt bezwaar maken tegen verwerking op deze grond, omdat je vindt dat dit van invloed is op jouw fundamentele rechten en vrijheden. Je hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing. Je kunt op elk moment bezwaar maken en wij zullen stoppen met het verwerken van de informatie waar je bezwaar tegen hebt gemaakt, tenzij we overtuigende legitieme redenen kunnen tonen om door te gaan met die verwerking.
 • Toegang tot jouw persoonlijke gegevens. Als je dit soort verzoeken doet en wij persoonlijke gegevens over jou bewaren. We zijn verplicht je hiervan op de hoogte te stellen, inclusief een beschrijving en kopie van de persoonlijke gegevens en waarom we deze verwerken. We zullen van je eisen dat je jouw identiteit bevestigt voordat je toegang verleent tot jouw persoonlijke gegevens. We zullen je verzoek verwerken binnen het tijdsbestek dat op grond van de relevante wet vereist is.
 • Verzoek om de overdracht van jouw persoonlijke gegevens. Wij zullen jou of een door jouw gekozen derde partij jouw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veel gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Let op, dit recht is van toepassing op de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt; en als we jouw persoonlijke gegevens gebruiken op basis van toestemming of als we de informatie hebben gebruikt om een contract met jou te sluiten.
 • Vraag om verwijdering (schrapping) van jouw persoonlijke gegevens. YJe hebt het recht om ons te vragen jouw gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer je jouw recht om bezwaar te maken (zie hierboven) hebt uitgeoefend of wanneer we jouw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie wettelijk verplicht moeten houden en/of voor onze eigen legitieme zakelijke doeleinden. Maar wanneer we dat doen, zullen we je hierover informeren.
 • Verzoek om correctie of bijwerking van jouw persoonlijke gegevens. Hierdoor kun je eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over jou hebben, corrigeren.
 • Vraag de beperking van onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens in sommige situaties. Als je dit aanvraagt, kunnen we doorgaan met het opslaan van jouw persoonlijke gegevens, maar deze mogen niet worden verwerkt terwijl de beperking aanwezig is.
 • Trek jouw toestemming in. Wanneer je jouw toestemming hebt gegeven voor onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens, kun je jouw toestemming te allen tijde intrekken. Als je jouw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van wat we hebben gedaan met jouw persoonlijke gegevens voordat je toestemming hebt ingetrokken.
 • Een klacht indienen. We zullen ons best doen om eventuele klachten op te lossen. Als je echter meent dat we jouw klacht niet hebben opgelost, heb je het recht om een klacht in te dienen bij jouw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. In Nederland is de lokale autoriteit voor gegevensbescherming bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je de bovenstaande rechten uitoefent en er vragen zijn over wie je bent, kunnen we je verplichten informatie te verstrekken waarvan wij ons kunnen overtuigen met betrekking tot jouw identiteit.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR LINKS NAAR WEBSITES
Deze privacykennisgeving is beperkt tot de persoonlijke informatie die we via deze website verzamelen en gebruiken. Wij bieden links op deze site naar andere websites, waaronder social media sites zoals Facebook, Twitter en LinkedIn en sites beheerd door andere merken binnen Usual Suspects. Als je deze links volgt, dien je deze sites te gebruiken in combinatie met hun toepasselijke gebruikers- en privacykennisgevingen, aangezien hun gegevenspraktijken buiten het bereik van deze privacykennisgeving vallen. Verder kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor of controle uitoefenen over de informatie die door een website van een derde partij wordt verzameld en kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die je op dergelijke websites verstrekt.

UPDATES
Deze privacykennisgeving kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in de wet, beste praktijken of een wijziging in onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens weer te geven. De datum van de meest recente revisie verschijnt bovenaan deze pagina. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, blijf dan onze diensten niet gebruiken en deel jouw persoonlijke gegevens niet met ons. Je moet deze melding regelmatig controleren op updates.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, onze benadering van privacy of je wilt gebruikmaken van de rechten die worden vermeld in deze privacykennisgeving, kun je op een van de volgende manieren contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Adres: Data Protection Officer, Usual Suspects, Wibautstraat 131-D, 1091 GL Amsterdam
Telefoon: (+31) 20 623 2230
E-mail: dpo@usualsuspects.nl

AANVULLENDE INFORMATIE
In dit gedeelte Aanvullende informatie leggen we enkele terminologie uit die in deze privacykennisgeving wordt gebruikt.
gegevensbeheerder” – de persoon of het bedrijf dat de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens beheert.
persoonlijke gegevens” – alle informatie die betrekking heeft op jou (of waarvan je kunt worden geïdentificeerd).
verwerken”– betekent alles doen met gegevens. Het omvat bijvoorbeeld het verzamelen, vasthouden, onthullen en verwijderen.
overdracht” – het verzenden van persoonlijke informatie buiten de Europese Economische Ruimte (bijvoorbeeld door het op te slaan op apparatuur die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt), of om iemand van buiten de Europese Economische Ruimte toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie.